Bazylianie

Юрій МАЩАК (Лідзбарк Вармінський)

єромонах Ігор ГАРАСИМ ЧСВВ (Кентшин)

 

II

Події 1947 року

zapysnyky LOHO 170x240

 

У цьому тематичному блоці подаємо опис подій до виселення (акція «Вісла»), час самого переселення та перші місяці життя на місці нового поселення у Хшанові. Отець Ріпецький описує побут та спроби організування релігійного життя греко-католиків, які проживали у довколішніх селах, та приїздили до отця з різними потребами. Записки показують також динаміку життя отця Мирослава на місці поселення, де доводилося йому встановлювати відносини з різними інституціями та гілками місцевої державної адміністрації. Записи 1947 року упорядковують дотеперішні неточності щодо дати перших відправ та заснування греко-католицького душпастирського осередку в Хшанові.

16.ІІІ.1947 – Богослуження в Лісках: Службу Божу правив о. [Микола] Заяць, я мав проповідь, Хресна Дорога і проповідь; о. Заяць – Молебень [до] Серця Христового і суплікація.

 

23.ІІІ.1947 – Їздив з о. [Миколою] Заяцем на богослуження до Жнятина. Отець Заяць правив Службу Божу і мав проповідь. Я читав Службу Божу і відправив Молебень до Серця Христового і Матері Божої. Вечірню відправив о. Заяць і мав проповіді; я – відспівав суплікацію.

30.ІІІ.1947 – Їздив на богослуження до Гільча; мав проповідь про ласки св. Тайни покаяння; висповідав 115 вірних з Гільча, Хохлова, Лівча і Городища.

3.ІV.1947 – Відвідали п. Пшепюрські [о. Йосиф та Ірина], переночували в Лісках.

4.IV.1947 – Пані [Ірина] Пшепюрська від`їхала до Гільча, о. [Йосиф] Пшепюрський до Вільгівка [мова про Ульгівок].

5.IV.1947 – Поминальне богослуження за померлого дяка Івана Шелемея. Посвятив паску латинникам, – місцевим.

23.IV.1947 – 4 рано, акція військ У.Б. [Уряд Безпеки]: (по півночі прибули) чотирьох на плебанію, спалили хату Марії Шелемей; двох убитих, один – ранений вояком; Анна Шелемей – ранена. Забрали до Варяжа: Марію Шелемей і Михайла Шелемея.

6.V.1947 – Відвідав о. [Михайло] Паславський. Феся поїхала на ярмарок до Лащова. Вступили по дорозі сс. Йосифітки з Цеблова. Казали, що о. [Станіслав] Гарасовський виїхав з Себечова; о. [Віктор] Жук хоче лишитися на місці.

7.V.1947 – Є вістка, що вчора завезли о. [Миколу] Заяця до Грубешова.

12.V.1947 – Відвідав о. [Михайло] Паславський з наміром від`їзду до Горлиць.

18.V.1947 – Досвіта, – військо з Варяжа: два поручники на плебанії, ревізя, о год. 10-ій прийшли на снідання, і заявили, що поїду з ними до Варяжа, бо полковник бажає поговорити зі мною. Відчитав Службу Божу, о год. 12½ від`їхав з поручником, чекав на водія [...]. По дорозі задержали в Гільчу [...]. О год. 4½ прибули до Варяжа. Задержався в кімнаті поручника. [...].

19.V.1947 – О год. 10½ від`їхав з двома підстаршинами до Грубешова, бо не приїхав полковник, їхали 6 годин; авто псулося, говорив з людьми з Боратина, Ульвівка; у штабі полковника – разом 5 старшин і дві цівільні особи. Був коло години, – питали про церковну адміністрацію, о. [Миколу] Заяця і упівців. О год. 6 відійшов до міста, був на молебні в костелі, заночував у пароха декана кс. Флоряна Ґонсіоровського, який перед тижнем спровадився, відновив плібанію, порядкував кімнати.

23.V.1947 – П`ятниця. Відвідав мене полковник, командир війська, доручив візвати людей до інтенсивних засівів і засадження картофель і ярини. Був у мене правитель Ґайоха з Довжнева.

28.V.1947 – Рано військова облава на місцевий ліс. Вечером по молебні відвідали два поручники (з Познаня і з Борщева), позичили часописи. Вступав [Григорій] Сенюта, який вернyв з Белза, говориться про переселення.

3.VI.1947 – Феся їздила на ярмарок до Лащова [...]. Вкрали, в лісі телятинськім, коні Івана Шелемея і Савки Мазурка. Військо закватирувалося в Гільчу. Вступала Ольга Дейнека з позиченими книжками.

14.VI.1947 – Військо вивозить Новосільських господарів. Поїхав пополудні до Угринова, відправив Вечірню і хрестив близнят, діти Івана Улицького: Василя і Євгена, висповідав [...] 10 душ.

15.VI.1947 – Свято Пресвятої Євхаристії: сповідав перед і під час утрені – коло 50 душ. О год. 8-ій співана Служба Божа, проповідь, Молебень [до] Серця Христового, обхід навколо церкви до 4-ох престолів, Парастас за усобшого Давида Валаха; двоє хрестин. Вернув до Лісок коло 2-ої години. Переселення Жабча і Сушова, як оповідали Костяшиняни.

20.VI.1947 – Сострадання Пресвятої Богородиці, відпуст. Богослуження в парохіяльній церкві в Лісках. Відправив Службу Божу, співану, [виголосив] коротку науку, Молебень [до] Матері Божої. Пополудні Молебень [до] Серця Христового і суплікація. Чужих людей не було з причин переселенчої акції.

21.VI.1947 – Субота. Коло 12 год. прибуло військо з фірами зі Жнятина на виселення. Я дістав за оплатою 10 фір і одну на церковні речі. Перед від`їздом почав падати дощ, суперечка з поручником. Коли реєструвався, підвода від`їхала, пішки зайшов з Федьком Шаварським до Варяжа. В Городищу вступив на квасне молоко. В Команді полку: майор і капітан, дістав дозвіл заночувати у кс. кан. [Едварда] Ґодлєвіча і перевезти річи, – тому що зложили речі на оболоню, зрезигнував з того. Вояк вирвав монстранцію з рук Стефки Квятковської; поручник тероризував її, вислав підстаршину зі мною до кс. Ґодлєвіча, чи не приходив з монстранцією жовнір, кс. Ґодлєвіч потвердив, жадав 10 000 злотих; кс. Ґодлевіч давав 2 тисячі, щоб вирвати з рук злодійських; заночували у кс. Ґодлєвіча.

22.VI.1947 – Неділя. Не дістав дозволу на відправу Служби Божої для виселенців. Був в Команді [...]: був майор і чотирьох офіцерів, [...], розпитували про церковні справи і обрядові. Був в костелі на співаній Службі Божій, проповідь про любов ближнього, молебень за нещасливих людей. [...].

23.VI.1947 – Понеділок. Написав для парохіян більше як десять витягів метрикальних. Коло 9[?] приїхало авто військове, забрало речі з оболоню, перед 12 год. приїхали ми до Вербкович, – виладували речі на рампі напроти залізничої станції. Пополудні пішов до місцевого латинського пароха [Франциска] Клінґера (був парохом в Підгорччині). Ледве умився, прибула Ґрипіна Когут з вісткою, що річи заладували до вагону. [...]. Заночували в наметі на оболоню серед фір переселенських. Великий гамір, свист [...]. рев коров, зимно, не давало спати. Вночі від`їхав транспорт з Холмщаками-переселенцями.

24.VI.1947 – Вівторок. Рано вибрався до латинського пароха, який відходив на стацію, щоб поїхати до Грубешова. Забезпечив собі квартиру і нічліг у завідателя стації Вербковичі; був у управління ПУР-у (PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny).

25(26).VI.1947 – Відвідав латинського пароха [Франциска] Клінґера, був на підвечірку. Дня 15-16.06 бyла візитація єпископа люблинського [Стефана] Вишинського, плібанія віддалена від стації; костел в давній православній церкві. Від`їхав транспорт около 100 родин, громадян: з Лещкова, Переводова, Городища, Сулимова.

27.VI.1947 – Прибули фірами парохіяни з Угринова, з худобою. Втопився хлопець 9 літ, Ярослав Ковальчук з Русина.

28.VI.1947 – Рано бачився з громадянами з Угринова, [Методієм] Соломою, [Миколою?] Ґолярем, професором Гнатюком і іншими. Річей церковних не забрали. Поховав хлопця Ярослава. Пополудні поїхав до Варяжа, був в Команді, говорив з полковником Лашковом в справі річий, меблів, які залишив в Лісках; він телефонував до майора, який сказав, що [меблі] є під опікою волостяньського уряду, просив о відтранспортовання автами громадян з Лісок, які вже тиждень ждуть на оболоню, заночував у кс. [Едварда] Ґодлевича.

29.VI.1947 – Неділя. Рано від`їхав автом з Варяжа, забрав дві скрині книжок, скриню церковних річей, два крісла і річи Юліяна Дуляби. Вечер коло 10-ої год. від`їхав транспорт [нр. R-402] 101 родин, з Лісок понад 20 родин (Івaн Калинівський, Федько Шаварський, Кирило Король, Стефан Король, Стефан Сениця, Сава Мазурок, Михайло Ґель, Гриць Сенюта, Петро Заяць, Петро Щудло, Іван Козань, Павло Білоцеркович).

30.VI.1947 – Рано приїхали до Люблина, де задержались 12 годин, ходив з поручником до ПУР-у; на стації бачився з директором школи Павлом Басом з Себечова [...]. З ПУР-у дістали обід.

1.VII.1947 – Через «Parczew», «Siedlce», відбуваємо подорож. В Парчеві, залізничий мурга, обвішений медалями. В Сєдльцах дали людям картофель. Бідна піскова околиця. Соколів Підляський, вкинув листа до Брна [до Ірини Ліскевич].

2.VII.1947 – Рано прибули до Ольштина; ходив на місто на обід, купив часописи і рибу, угора вудженого. Пополулні від`їхали дальше через «Biskupiec», «Mikołajki», «Orzysz» приїхали до «Ełku».

3.VII.1947 – Рано прибули на стацію залізничу управління «PUR-у» і майор місцевого війська. Зарядили виладовання річий на рампу; пополудні заїхали авта і перевезли на станичний пункт за місто Елк. Ми заночували в будинку «PUR-у» на сінниках. Комісар призначив [отцю Ріпецькому] на осідок місцевість «Gorzekały».

4.VII.1947 – Тому що «Gorzekały» віддалені понад 20 км. від Елку, пішов я до Староства, щоб призначили іншу ближчу місцевість на поселення. Староста телефонував до комісаря, він приділив «Chrzanowo», віддалене 4 км. від Елку. Від рана почали авта відвозити виселенців на призначені місця. Вечером авто завезло нас до «Chrzanowа» разом з родиною Юліяна Дуляба (два рази навертали); ми закватерували в шкільному будинку без вікон і дверий.

5.VII.1947 – Субота. Упорядкували кімнати, вимели ґруз, уладили кухню. Вступив солтис. Приїхав до «Chrzanowа» Михайло Вудкевич з Винник з ріднею.

6.VII.1947 – Неділя. Відчитав Службу Божу [перша Божественна Літургія у Хшанові] в провізорній каплиці, улаштованій в шкільний салі. Вступили Дейнеки.

7.VII.1947 – Різдво св. Івана Хрестителя. Відправив Службу Божу і Молебень до Матері Божої. Пополудні пішов з [Михайлом] Вудкевичем до «Woszczele»: був у війта, оглядав будинок мешкальний коло стації, був у двох відповідних домах, де можна би замешкати – рибацька спілка, гарно побудоване село, 35 домів.

11.VII.1947 – [Михайло] Вудкевич їздив до Елку: був в старостві у референта, обіцяв небавом полагодити просьбу в справі мешкання, купив візок дров за 250 злотих. Відвідала нас Маренка Павруз [Шелемей] з Ґенею, – мешкають на колонії «Ciszy», 17 км. від Елку. Славко Костиньский є з ними.

13.VII.1947 – Неділя. Рано відійшли Паврузи. Відспівав Службу Божу і Молебень до Матері Божої. Були на Службі Божій Осип Хома з Городища, Шаварський і Ґенек Король. Був на обіді Хома. Пополудні відвідав [Григорій] Сенюта, який стягнув до двора [у Косінові] Павла Білоцерковича і Петра Заяця. По Службі Божій прийшли до каплиці солтис і двох господарів. Вчера прийшов до Елку новий транспорт переселенців, їхали через «Chrzanowo» переселенці з Білої Підляській. [Михайло] Вудкевич пішов до «Woszczel» в справі мешкання.

16.VII.1947 – Їздив до Елку (був у референтів в Старостві, в уряді волоснім, у лікаря- дентистки, [латинського] пароха не застав, бо поїхав на відпустку до 10 серпня, вернув залізницю коло 2-год.). [Михайло] Вудкевич пішов на жнива до Бєнін.

18.VII.1947 – Їздили до Елку до дентистки, бо Ґєня [Ріпецька] напухла. [...]. Відбили, вечером, дошки зі стодоли, щоб забити вікна.

21.VII.1947 – Відірвані дошки зі стодоли порізано на вікна в кімнаті.

24.VII.1947 – Поїхав [...] до Елку: відібрав з почти кореспонденцію [...], був у кс. катехити, довідався з «Wiadomości Urzędowe» про оо. [Петра] Гардибалу, [Івана] Сенету і [Євгена] Усцкого, які одержали юрисдикцію від Апостольського Адміністратора в Ольштині [на відправу латинських богослужень], – був в «PUR-і».

4.VIII.1947 – Ґєні полекшало. Ходив до Бєнін купити рибу. Передав Іванові Шаварському 100 золотих на закуп риби. Дівчата ходили збирати черниці. Передав через Вудкевича прохання о запомогу до Комітету суспільної опіки (при старостві) через ґмінний уряд.

5.VIII.1947 – Вступив рано Іван Калинвіський, а пополудні Нестор Жовнір, ровером, довше на розговорці.

8.VIII.1947 – П’ятниця. Дощ. Феся [Теодора Какалюк] ходила до Елку, купила яблок і городовину за 180[?] злотих Вудкевич дістав в ПУР-і одежу для себе і сина. Відвідали Паврузи, Іван і Мариня. [...]. Вступив Дмитро Солодуха з щецінського воєводства, пов. «Starogród», [якого] жінка померла в шпиталі в Грубешові з нещасливого удару; оповів про транспорт з Довжнева.

14.VIII.1947 – Ходив [...] до Елку: був у латинського пароха [Яна] Токажа, стрінувся з переселенцями, Лемішком, Герцом, Войтовичом, вернув залізницею. Говорив з секретарем ґміни в Вощелях, відібрав з почти лист від Ірени [Ліскевич] і Клима [Смулки], [...].

26.VIII.1947 – Юлек Дуляба і Михайло Вудкевич під моїм доглядом зробили степень під престіл, стіл на проскомидію і тетрапод.

1.IX.1947 – Ходив з Ґенею до Елку: Ґеня до дентисти, я був у латинського пароха [Станіслава] Адамського, віддав «Mszał», потягом вернули.

2.X.1947 – Феся [Теодора Какалюк] побрала в Елку живностовій приділ за вересень: 36 kg муки кукурудзяної, 6 kg пшеничної і 1,20 kg цукру.

15.X.1947 – [...]. Відчитав в Хшанові Службу Божу. Написав 4 листи і пішов до Елку: відібрав лист з Америки, вступив до ґміни, з почти вибрав 2 тисячі злотих від о. [Михайла] Паславського, вечером вернув пішки домів.

16.X.1947 – Була Комісія будівельна, 30[?] тисяч злотих на будинок признано; зроблять 6 вікон, 5 дверей, 2 печі. Ходив до Вощель по рибу.

2.XI.1947 – Богослуження в Хшанові, 8 [осіб] до сповіди. По Службі Божій Парастас за полеглих. З Косінова привезли 7 кірців картофель. Хома взяв міру на чоботи. Була Ольга Дейнека з дочками, Параскевія Цьона з Косінова, Сава Мазурок, Ольга Білоцеркевич, Петро Дуляба, [...], Ґенка Павруз.

7.XI.1947 – Відправив Службу Божу заупокійну [за усобшого] Григорія Ґайоху з Вижлова. Його жінка [Марія Ґайоха] приїхала з пов. «Lidzbark [Warmiński]» зі своячкою зі Себечова, Топоровською Зофією з пов. «Bartoszyce». Сніговія.

20.XI.1947 – Ходив до Елку, був в ґміні, в столярні, вертав залізницею через «Woszczele». Падав сніг, купив 1 kg риби, на почті побрав 500 злотих. [...].

24.XI.1947 – Привезли дві фіри дров: Гриць Шелемей і Гриць Сениця. Дощ.

1.XII.1947 – Ходив пополудні до Елку: був в ґміні і на почті, вернув пішки. Приходив від уряду відбудови, урядник.

6.XII.1947 – Субота. Ходив до Елку, був: у волості, на почті. Коло 3-ої год. пополудні приніс почту, дві телеґрами з Баранова і з Мронґова [...], що Клим [Смулка] помер [5.XII] і – похорон в понеділок [у Мронґові].

16.XII.1947 – Їздив до Елку фірою Лева з Лещкова, в ПУР-і побрав допомоги 500 злотих.

17.XII.1947 – Перед полуднем загостили до нас п. Пшепюрські [о. Йосиф і Ірина] з Ґіжицка.

18.XII.1947 – Отець [Йосиф] Пшепюрський відправив Службу Божу за усобшого Клима [Смулку]; коло полудня вибралися п. Пшепюрські до Ґіжицка. Я пішов до Елку: побрав допомогу в уряді ґмінним, полагодив орудки. Столяр з Елку вставив три вікна.

20.XII.1947 – Ходив до Елку: був в рефераті відбудови, в ґміні, на почті, в столярні. В Сєдлісках вступив до адміністратора маєтку. Гриць Сениця із місцевого гаю привіз дров. Вечером привіз дров Дмитро Шелемей.

28.XII.1947 – Богослуження в Хшанові, була Меланія Шелемей, яка приїхала з пов. Оструда.

31.XII.1947 – Столярі вставляють вікна. Ходив до Елку, по дорозі стрінув шкляря [скляра], був: в ґміні, на почті, закупи передсвяточні, побрав з почти 2 тисячі злотих від о. [Михайла] Паславського.

 

Змагання отця Ріпецького за відновлення діяльності ГКЦ в Польщі

 

Вибрані записки о. Мирослава Ріпецького за роки 1947-1971 вказують на його задіяність у процесі становлення Греко-Католицької Церкви в Польщі. Отець Ріпецький не лише дбав про внутрішнє життя хшанівської церковної громади, але активно допомагав засновувати інші греко-католицькі осередки в місцевостях, де поселено українців.

Від 1947 року отець Ріпецький їздив до латинської консисторії в Ольштині з метою організування греко-католицьких душпастирств для переселенців ГКЦ. Він часто їздив також до Варшави, особливо в роках 1956-1957 (оо. Ріпецький і Юрій Менцінський були делеговані вірними до переговорів з владою), в справі відновлення греко-католицьких богослужень в Польщі. У Варшаві отець зустрічався з Примасом Польщі, його співробітниками, зустрічався з директором Уряду в справах віроісповідань, ходив також до Головного правління УСКТ, зустрічався з василіянами та іншими греко-католицькими священниками, які збиралися у василіянському монастирі у справі відновлення діяльності ГКЦ в Польщі. Записки отця Ріпецького показуть які греко-католицькі священники були задіяні у цій справі. В Варшаві отець зустрічався також із своїми знайомими, лікарем, адвокатом Софією Борковською, а також з науковцями.

Зустрічався з делегатами різних громад, які приїздили до нього у справі засновування нових осередків. Отець Ріпецький часто їздив по різних місцевостях, де відправляв богослужіння у східному обряді для греко-католиків. Таким чином інтеґрував греко-католицькі спільноти. Підтримував активні контакти з місцевими латинськими священниками, а також з окремими православними душпастирями. Наведені записки показують різноманітну громадську активність автора.

 

16.VIII.1947 – Був в Консисторії єпископської курії: одержав письмо-грамоту юрисдикції на два місяці, «Відомості Урядові» і фляшку вина купив за 400 злотих. О год. 4½ від`їхав. Написав на почті письмо до о. [Петра] Гардибали, який відбуває курс доповнення латинського обряду в «Biskupcu Warmińskim» разом з о. Усцким Євгеном. Отець [Йосиф] Пшепюрський був в Ольштині.

24.IX.1947 – Їздив до «Giżycka»: не застав декана, був у катихити кс. [Казімєжа] Циганика, вступив до «Wydmin», до пароха, порозумівся щодо відправи богослуження в неділю. [...].

1.X.1947 – Середа. Їздив до Елку [...]: був у пароха [Яна] Токажа, [який] не дозволив на відправу богослужень в Бартошицях, вертав пішки. Дощ з крупами.

9.X.1947 – Відчитав в костелі у Видмінах Службу Божу, о год. 9 від`їхав до Елку, був в ґміні, де побрав почту, вертав пішки.

18.IV.1951 – Приїхав Галушка Василь з Бань Мазурських в справі священика.

27.XІІ.1951 – Поїхав підводою Вудкевича до Елку на залізничу стацію, о год. 11-ій від’їхав до Варшави, не вийшов ніхто з оо. Василіян на залізничу стацію. Стрінув о. Капуцина з вулиці Медової. В монастирі оо. Василіян застав оо. [Павла] Шуфлята і Серединського [о. Теодор Серединський помер у 1949 р. Може йдеться тут про о. Івана Сиротинського], говорили до 11-ої години.

28.XІІ.1951 – Відчитав Службу Божу в капличці на ІІІ-му поверсі, де мешкають сс. Скритки [латинського обряду]. Послужив мені о. Серединський [о. Сиротинський ?]. З о. [Борисом] Баликом [ЧСВВ] поїхав о год. ½10½ тролейбусом до кс. Примаса [Стефана Вишинського] на вул. І-ої Армії, було багато священиків на авдієнції, був я принятий кс. Примасом щойно о год. 11½. Розмова тривала ок. ¾ години і в деяких моментах була дразлива; по мені був на авд. о. Шуфлат [...]. Коли вернув до оо. Василіян застав о. [Корнилія] Войтовича ЧСВВ і о. [Степана] Дзюбину; а також о. [Йосифа] Загвійського ЧСВВ. Вечером пішов за орудками до міста, тролейбусом вернув до монастиря. Вступив до сс. Служебниць, де застав [...] і Настоятелку провінційну [до 1968 р. була віцепровінція] с. Амалію Чабан родом зі Стрия, яка була управителькою школи [...] в Перемишлі. При вечері у оо. Василіян були оо.: Провінціял, Ігумен, о. Загвійський, Дзюбина і брати. В год. 10-ій від’їхав з братом Якинтом [Пилипом ЧСВВ] родом зі Смолина на стацію залізничу Виленського Двірця. Падав дощ, – чекав довше як пів години.

9.IІІ.1952 – [...]. До сповіди 8 осіб. Хресна Дорога. На обіді були: Сенюта, Семенчук і Милик Михайло. [...]. Приїхали делегати з п. «Bartoszyce»: два господарі з Сяніччини, пар. Туринсько в справі священика Михайло Лазар і Михайло Юрковський.

2.V.1953 – Приїхав о. Хризант Яворський [тоді православний] з «Elbląga» в церковних справах, [його] повороту до душпастирської праці для гр.-кат. вірних.

23.III.1956 – Приїхав Степан Колач з пов. «Bartoszyce» в справі заложення гр.-кат. каплиці в селі «Ostre Bardo» на терені латинської парохії «Sępopol», є у них в школі навчання української мови.

20.ІV.1956 – Дмитрові Баранові з Жабінків передав просьби в справі заложення душпастирської станиці в Банях Мазурських і письмо до Олекса Кудлака.

25.ІV.1956 – Приїхав о. [Хризант] Яворський з Битова, якому місцевий латинський декан обіцяв вистаратися у єп. [Міхала] Клєпача прийняття до Католицької Церкви, дня 26.ІV. [отець] від`їхав, одержав допомогу [від о. Ріпецького] 200 золотих.

31.VII.1956 – Вівторок. Рано відвідав о. [Дам`ян] Товстюк [правосл. священик] з Венґожева, вступив делегат українського товариства [УСКТ], Станіслав Сосна і обговорив актуальні справи, відвідав Григорій Сенюта.

22.XI.1956 – Четвер. Поїхав до Варшави, запрошений Директором уряду до справ визнань, заночував в монастирі Отців Василіян.

23.XI.1956 – П’ятниця. Вписався рано на авдієнцію у кс. Примаса Вишинського. В год. 11 був у директора [управління у справах віровизнань] [Яна] Лєха з о. [Юрієм] Менцінським, який спізнився ¾ год., бо шукав за урядом, був приявний начальник уряду [Серафін] Кірилович. Був прийнятий кс. Примасом пополудні коло 3-ої години. Мав прикрий інцидент з секретарем кс. Примаса, кс. [Геронімом] Ґоздзєвічом. Вечірним потягом виїхав до Елку.

27.XI.1956 – Вівторок. Поїхав пополудневим потягом до Варшави і автом заїхав до оо. Василіян.

28.XI.1956 – Середа. Пополудневим потягом приїхав о. канонік [Василь] Гриник, разом з оо. [Борисом] Баликом [ЧСВВ] і [Мирославом] Шеґдою обговорили: зміст меморіялу до кс. Примаса, виказ гр.-кат. станиць і священиків, які будуть їх обслуговувати. Був в Українському суспільному культурному Товаристві [УСКТ].

 

29.XI.1956 – Приїхав о. [Степан] Дзюбина, доповнив виказ гр.-кат. станиць і священиків. Отець [Борис] Балик [ЧСВВ] вистилізував меморіял і приніс до підпису. Я пішов до Українського суспільного культурного Товариства і перечитав меморіял голові [Стефанові] Макухові і секретареві [Григорію] Боярському; секретарка Петронеля Тхір переписала виказ гр.-кат. станиць, який заніс до директора Уряду віроісповідань [Яна] Лєха. Вернув до оо. Василіян в год. 3-ій пополудні, застав крім о. каноніка [Василя] Гриника і [Степана] Дзюбини, які були на авдієнції у кс. Примаса і обговорили Меморіял і виказ гр-кат. станиць, були оо. [Мирослав] Шеґда, [Василь] Червінчак і [Іван] Федевич. Застав о. каноніка [Миколая] Денька, який вернув з в`язниці. Вечірним потягом від`їхав о. канонік [Василь] Гриник.

22.XII.1956 – Непорочне Зачаття Пречистої Діви Марії. До св. тайн приступило 45 вірних. Підписану просьбу до міністра [Єжеґо] Штахельського в справі відправи богослужень (65 підписів) вислано до Варшави.

23.XII.1956 – Неділя. Приїхав Дмитро Баран з Яслів. Написав і передав йому просьбу до кс. ординарія [Томаша] Вільчинського в Ольштині, в справі відправи богослужень гр.-кат. в Банях Мазурських.

23.I.1957 – Ранішним потягом поїхав до Ольштина на запрошення єпископської курії, був на авдієнції у єпископа [Томаша] Вільчинського в присутності Вікарія Генерального [Войцєха] Зінка і канцлера [Франциска] Брища [Bryxa]. Пообідав в реставрації «Nowoczesn-ій» в готелі Вармінському і пополудневим потягом поїхав до Оструди, де заночував у о. [Юрія] Менцінського, [...].

24.I.1957 – По відправі Служби Божої в каплиці Сестер Терезіянок, пішов з о. Юрієм [Менцінським] до кс. каноніка [Вацлава] Гіпша, і по короткій розмові від`їхав до Варшави, де заночував у оо. Василіян. Приїхав о пралат [Василь] Гриник; відбули нараду з оо. [Мирославом] Шеґдою і [Борисом] Баликом [ЧСВВ].

25.I.1957 – Службу Божу відправив в церкві оо. Василіян. Перед полуднем був на авдієнції з о. [Василем] Гриником у Міністра віросповідань [Єжеґо] Штахельського, під час розмови надійшли п. Калиняк [правдоподібно Михайло, редактор «Нашого Слова»] і о. [Мирослав] Шеґда. В год. 1-ій були ми прийняті кс. Примасом Вишинським, і обговорили усі актуальні церковні справи. Примас згодився на скликання конференції гр.-кат. духовенства на 21 лютого. Вечірним потягом від`їхав до Елку.

17.III.1957 – Неділя II-га Великого Посту. Вернув з Варшави [Михайло] Вудкевич і привіз письма від оо. [Василя] Гриника, [Мирослава] Шеґди і [Родіона] Барабаша [ЧСВВ], [...]. Отець Гриник з о. [Миколою] Деньком були у кс. Примаса, і заповіджена душпастирська конференція не відбудеться.

24.III.1957 – Хрестопоклінна Неділя. До св. тайн приступило 58 осіб. По Службі Божій, співаній, відправив Хресну Дорогу. Приїхали делегати з Ґурова Ілавецького в справі гр.-кат. душпастирської станиці. Відвідала п. [Софія] Футуйма і [Григорій] Сенюта. Вечер відправив 2 молебні до Матері Божої, 2 акафісти до св. о. Миколая і 3 парастаси.

18.X.1957 – Відвідав Василь Когут. Приїхав Олекса Кудлак. Я виготовив два подання до єп. [Томаша] Вільчинського і кардинала [Стефана] Вишинського. Випозичив для бібліотеки в Банях Мазурських 10 книжок.

1.V.1958 – Четвер. Приїхали до шлюбу Іван Хомка з Команчі і Анна Ґулич з Команчі. Випозичив Іванові Баранові з Асун (пов. Кентшин) світлий фелон і мале Євангеліє.

15.V.1958 – Приїхав Іван Баран з Асун і привіз випозичений фелон і Євангеліє, [йому] передав миро і 5 молитовників та випозичив фелон і Євангеліє до часу одержання з Василева.

22.VI.1958 – Неділя Пресвятого Серця Христового. Під час Служби Божої, співаної, прибув ольштинський єпископ [Томаш] Вільчинський зі Старих Юх, з трьома деканами [Яном] Островським з Елку, [Владиславом] Дадасом з Ґіжицка і [Казімєжом] Мацькевичом з Олецка (трьома автами) і парохом [Віктором] Шотою з Елку. По привітальній промові єпископ сказав довшу промову в справі гр.-католиків на терені Вармінської дієцезії. [Вони] вступили до мене і перебули на розмові при лямпці вина.

19.VIII.1958 – Преображення Господнє. До св. тайн приступило 40 вірних. Приїхали делегати з Пєнєнжного, Григорій Охрін і Михайло Білас в справі ремонту костела в Пєнєнжні. Написав свідоцтво моральності Олексі Мікулі.

21.VIII.1958 – Їзда до Ольштина: авдієнця в єп. [Томаша] Вільчинського.

11.XI.1958 – Вівторок. Ранним потягом поїхав до Ольштина на запрошення єпископської курії в гр.-кат. душпастирських справах, бо Воєвідський Уряд до справ віроісповідань прислав письмо, що не годиться на самостійні гр.-кат. душпастирські станиці. Крім мене приїхали оо. [Володимир] Бозюк, [Петро] Гардибала, [Іван] Булат і [Євстахій] Хархаліс, а також три латинські парохи з Доброго Міста, Срокова і Дзєжґоня. На конференції були Генеральний Вікарій [Войцєх] Зінк і [Мєчислав] Карпінський. Єпископа [Томаша] Вільчинського не було, бо мусів поїхати до Лодзі. Я вернув вечірним потягом.

30.XII.1958 – Приїхав до Варшави о год. 4.30, і заночував в готелю «Варшава». Відправив читану Службу Божу, відібрав від оо. Василіян 20 молитовників «Хвалім Господа» і 5 катехизмів «Божа Наука» (три залишив). Поїхав автом до о. [Василя] Червінчака в монастирі оо. Боніфратрів, не застав [його]. Поїхав до Головного Правління УСКТ. Обговорив церковні справи з генеральним секретарем Ольгою Васильків і з головою Григорієм Боярським. Був в Центральному Товаровому Домі, поробив закупи, був дуже змучений.

30.I.1959 – П’ятниця. Полудневим потягом приїхали три делегати з Круклянки (Базилевич, Мачуга і Макар) з о. [Дам`яном] Товстюком в справі душпастирської станиці, і від`їхали пополудневим потягом.

6.II.1959 – П’ятниця. Полудневим потягом приїхав Теодор Базилевич в справі душпастирської станиці в Круклянці. Пополудні [приїхали] Анастазія Лебедович і Анастазія Лашин з Круклянки.

11.II.1959 – Середа. Полудневим потягом поїхав до Ґіжицка до [лат.] декана [Владислава] Дадаса, [який] телєфонував до єп. [Томаша] Вільчинського і пароха в Круклянці в справі відправи Служби Божої на Трьох Святих.

12.II.1959 – Трьох Святих. До св. тайн приступило 15 вірних. В справі душпастирської станиці в Круклянці перевів розмову з Жданом і Стародубом з Боцьвінки. [...].

15.II.1959 – Стрітення Господнє. На читаній Службі Божій виголосив проповідь. До св. тайн приступило 20 вірних. Відвідала п.[Софія] Футуйма з Дарусею. Приїхали з пов. «Pasłęk» в справі подружжя Андрій Потребка і Марія Лавер. Відбув 10 годин праці. Вечірним потягом прибули з Круклянки Стефан Ціж і Петро Коваль в справі заложення гр.-кат. душпастирської станиці.

26.ІV.1959 – Квітна Неділя. Висповідав понад 100 вірних. Богослуження закінчилося в год 3½ [...]. Пополудні від`їхала Ася Пшепюрська. Були люди з Круклянки в справі душпастирської станиці і богослуження. Заночував Василь Когут.

29.V.1960 – Неділя св. Отців. Приїхала Анастазія Лебедович в справі гр.-кат. душпастирської станиці в Круклянці.

5.III.1961 – Неділя ІІ. Великого Посту. До св. тайн приступило 15 осіб. По другій співаній Службі Божій, Хресна Дорога. Приїхали Анастазія Лебедович з Круклянки і Марія Марчина з Боцьвінки, привезли письма в справі гр.-кат. душпастирської станиці в Круклянці.

7.VI.1961 – Середа. Відправив Службу Божу в каплиці оо. Василіян, вступив до них, застав оо. Арсена [Кулибабу], і [Івана] Готру. Пополудні відвідав оо. Василіян. [...]. Розмовляв з отцями Василіянами і о. [Василем] Червінчаком. По обіді відпочав в готелі. [...]. [Михайло] Вудкевич вибрався до Українського Суспільного Культурно Товариства і Уряду до справ визнань і перевів розмову з начальником [Серафіном] Кіриловичом.

8.VI.1961 – Четвер. По відправі Служби Божої поїхав трамваєм до Уряду до справ визнань, і мав з директором [Яном] Лєхом дуже прикру розмову. Поїхав до Товариства, був на розмові з головою УСКТ [Григорієм] Боярським і його заступником [Костянтином] Лащуком. В год 13.45 від`їхав автобусом до Елку, і таксівкою до Хшанова, де прибули в год. 19.23.

3.X.1963 – Четвер. Рано [Варшава] відправив Службу Божу в каплиці сс. Служебниць і поснідав. Поїхав таксівкою до о. др. [Мирослава] Шеґди і Уряду віровизнань: був на авдієнції у директора [Александра] Воловича, обіцяв зробити при[...] представником в справі гр.-кат. Церкви в Польщі. Поїхав до др. Гамерського на Маршалковскій, збадав докладно і записав ліки. Поїхали до проф. [Івана] Шелюка, не доїхав до хати, і з ним побачились у оо. Василіян, де були на вечері. Прийшов на розмову о. Шеґда.

11.XІ.1963 – Понеділок. Поїхав з Олексою [Кудлаком] до Ольштина: був у директора Воєвідського уряду визнань Тополєвського; не застав єпископа [Томаша] Вільчинського і Генерального Вікарія [Мєчислава] Карпінського, які поїхали до Люблина, у канцлера поінформувався в справі позволення на їзду до Риму.

29.XІ.1963 – П’ятниця. Під час відправи Служби Божої приїхали з Білостоку урядники – 3, з Уряду Безпеки, і два з Елку, і перевели ревізію, побрали 125 витинків і 47 фотознимок, і фотокопій та кілька книжок. По 7-ій год. від`їхали до Елку. Свідками були [Михайло] Вудкевич і Мацєровський [...].

1.XІІ.1963 – Неділя. Учасників богослуження ок. 20. Приїхав Володимир Лемішко і два делегати, які їздили до Видмін, до лат. священика в справі гр.-кат. богослужень.

1.І.1964 – Середа. Приїхали делегати – 4 (Олекса Білий, Іляш, Станько, Пирчак) з православним священиком [о. Ярослав Буцьора] з Сонтоп в справі відправи богослужень, відступив ручний хрест.

4.ІІІ.1964 – Середа. Поїхав з [Михайлом] Вудкевичом полудневим потягом до Варшави і заночував в Ґранд Готелю.

5.ІІІ.1964 – Четвер. Рано пішов до ПКО і виміняв 37 долярів. Пізніше був в Уряді віровизнань і секретаряті Ради міністрів. Потім поїхав до Головного Правління УСКТ. Пополудні, по обіді вибрався до проф. Гната Гнатюка, однак не застав і поїхав до монастиря отців Василіян, і прибув Вудкевич. Отець [Родіон] Барабаш [ЧСВВ] почуваєтся зле на здоровлю, і грозить завал серця. Поїхав до др. Гамерського і по півтора годині був принятий, записав ліки – вітаміни. В год. 8-ій вечер прибув до Ґранд Готелю проф. Гнатюк, з яким перевів розмову про особисті і загальні справи та був з ним на вечері.

29.ІX.1964 – Вівторок. Головна розправа у Воєв[відським] Суді в Білостоці проти мене, [Олекси] Кудлака і [Михайла] Вудкевича. По моїй оборонній промові ставили питання: прокурор Ратасєвич і предсідник розправи суддя Конєчни. Зізнавали після промов Кудлака і Вудкевича свідки: о. [Євген] Усцький, [Олекса] Мікула, [Мирослав] Трухан, Сестра Анна [Лисик – йосифітка], [Петро] Кульчицький, [Всеволод] Пшепюрський, Зенон Коваль, о. [Степан] Дзюбина і о. [Григорій] Федорищак. Поновна розправа відбудеться в понеділок, 19 наступного місяця з конфронтацією кс. [Стефана] Ница, який не прибув на розправу, з о. Усцьким і сестрою Анною. По обіді з шістьома особами відвідав з о. Дзюбиною Доманчуків, і вечірнім потягом повернули. [Іван] Павлик привіз мені книжки до Білостоку.

22.VІ.1965 – Вівторок. Ранним потягом поїхав до Варшави з [Михайлом] Вудкевичом і приїхали в год. 16.30. Не було місця в Ґранд-Ґотелю і заночували в монастирі оо. Василіян. Застали оо. [Бориса] Балика, [Йосафата] Романика і [Володимира] Гайдука. Поїхав до ПКО, до Уряду віровизнань і до Головного правління УСКТ, де перевів розмову з секретарем [Андрієм] Рабчуком. Директора [Серафіна] Кіриловича не застали, тому вислав Вудкевича пополудні. Бачився з п. адвокат [Софією] Борковською на вечері в Ґранд Готелю, і у оо. Василіян. Відчитав Службу Божу в каплиці сс. Служебниць та замовив дві пари фелонів за 3 тисячі злотих. В ночі перед 12-год. поїхали з Варшави домів.

17.VІІ.1965 – Субота. Прибули до передшлюбної сповіді Ярослав Шаварський і Марія Тарасюк. Приїхали делегати [Володимир] Косівській і другий з Асун в справі о. [Володимира] Бозюка і відправи Службі Божої через Ярослава Буцьору, який відправляв в гр.-кат каплиці на Івана Хрестителя і Петра і Павла.

29.VІІ.1965 – Четвер. Приїхав делегат Уряду до справ віровизнань з Варшави і відбув двогодинну розмову про зареєстрованя гр.-кат Церкви, і інші справи, від`їхав таксівкою, дав [йому] 4 церковні знимки.

10.ІX.1965 – П’ятниця. Рано відслужив Службу Божу в каплиці сс. Служебниць і у них поснідав. У оо. Василіян застав о. [Василя] Гриника. Поїхав до Уряду віровизнань, до керівника [Серафіна] Кіриловича, і прибув о. пралат [Іван] Полянський, і разом провели розмову. Отець Гриник пішов до Примаса і після його повороту я відбув розмову з кс. пралатом [Станіславом] Котовським. Прибули оо. [Микола] Денько, [Іван] Яремін, [Іван] Булат, о. Салезіанин [Василь] Гринишин, який приїхав з Риму, о. провінцял [Йосафат] Романик [ЧСВВ] – відбив на машині просьбу о. Гриника і інші [документи] в справі молитовників, о. [Василь] Червінчак і о. [Андрій] Шаґала ЧСВВ з Перемишля.

25.ІІ.1966 – П’ятниця. Поїхав до Елку [на] душпастирську окружну Конференцію чотирьох деканатів, прибули: з Ольштина єпископи [Юзеф] Джазґа і [Ян] Облонк, інфулат [Войцєх] Зінк, делегат Кулю [KUL-u] і двох священиків, реферати єпископів про торжество 1000 ліття хрещення Польщі і соборний декрет про священство, діяльнісь Кулю. Перевів розмову з єпсикопом Джазґою про гр.-кат. душпастирські справи. Був у «Veritas-i» і «Домі Книжки» [і придбав] (VI. т. Енциклопедії).

14.ІІІ.1967 – Вівторок. Поїхав з [Михайлом] Вудкевичом до Варшави і заночував у оо. Василіян.

15.ІІІ.1967 – Середа. По Службі Божій в каплиці сестер Служебниць був в «Ars Christiana» в справі мітри, в Уряді віровизнань, у др. Ґанлена з п. [Софією] Борковською і [Михайлом] Вудкевичом, замовив світлий фелон у сестер Служебниць і купив фіолетову матерію на фелон, [...] і колоратку. Пізнав кс. Тадея Рудніка з Любачова і брата-монаха, який приїхав з Саскатунської канадської дієцезії.

10.ІV.1967 – Понеділок. Раненько відслужив Службу Божу. В год. 6-ій раненько поїхав залізницею з [Михайлом] Вудкевичом до Кентшина, і таксівкою до Асун на реколєкції, які відбулися під проводом о. Василіянина Андрія Шаґали з Перемишля. Сповідав півтора години. Відправив Молебень до Серця Христового і виголосив проповідь з розважаннями Хресної Дороги. Після сніданя в хаті кс. [Яна] Чорняка поїхав таксівкою на залізничну стацію в Кентшині, і приїхав з Вудкевичем до Ольштина. З Всеволодом Пшепюрським і Оленою Дейнека заїхали до Зоренів, у яких заночував. Замовив реверенду [рясу] у кравця Савіча і дав завдаток 500 злотих. В Асунах громадянин Шиманський передав 800 злотих пожертв з Барцян і Ґенсіків, [Марія] Лапчинська передала 100 злотих.

9.ІХ.1967 – Субота. Поїхав таксівкою [Романа] Квіка з [Михайлом] Вудкевичом і Мілею [Мікула] до Ґєтшвалду через Ольштин, приїхали до монастиря, розмовляв з візитатором оо. Каноніків регулярних. Заночував в Бісалю [Biesal] у Петра Кантора з Вудкевичом і Квіком.

10.ІХ.1967 – Неділя. В год. 7-ій відправив з о. [Євгеном] Усцким співану Службу Божу і виголосив проповідь. Похід з образом Ґєтшвалдської Матері Божої до джерела, стрінув архиєпископа [Болеслава] Комінка з Вроцлава, сказав: «Витаємо східну Церкву». Відправив Службу Божу з проповіддю. В 10-ій год. прибув примас [Стефан] Вишинський з єпископами, з процесією. Кардинал [Кароль] Войтила відслужив Службу Божу і виголосив проповідь. По Службі Божій промовив кардинал Вишинський. Укоронованя образу Матері Божої. Поворот до Ґєтшвалдського монастиря. Урочистість коронації тривала 6 годин (від 8-14). Розмовив з кардиналом Вишинським, архиєпископом Комінком, [...] і іншими достойниками. Висповідав і запричащав в Бісалю батьків Петра Кантора. В год. 4-ій вертали таксівкою і прибули до Хшанова в год. 9-ій.

22.ХІ.1967 – Середа. Поїхав до Ольштина, запрошений Воєвідським Урядом Визнань на розмову в душпастирських справах. Розмова тривала понад пів години. Потім поїхав до єпископської курії, єпископа не застав, бо поїхав на Конференцію єпископів до Варшави. Перевів розмову з канцлером кс. пралатом [Чеславом] Куліковським, одержав обіжники і купив три знимки з коронації в Ґєтшвалді. В подорожі була Анна Жук. Вернув пополудневим потягом. Приїхала Сестра Агафія [Семенюк – йосифітка] ранним потягом з Вроцлава.

11.VІІІ.1968 – Неділя. По Службі Божій поїхав з сестрою Агафією і дівчатами Зубко до Святої Ліпки на урочистість коронації образа Матері Божої. Отці [Володимир] Бозюк і [Михайло] Гарматій відправили співані Служби Божі, я поміг причащати і виголосив проповідь. Познайомився з [...], єп. [Болеславом] Таборським з Перемишля. [...]. Просив провінціала оо. Єзуітів [Владислава] Янчака, щоб позволив о. Гарматієві приїздити з духовною поміччю в наші греко-католицькі свята до Ярослава. Співав церковний хор з Перемишля під диригентурою п. [Володимира] Пайташа.