Bazylianie

sobota, 23 kwiecień 2016 15:37

Konto parafii:
PKO BP SA Oddział 1 w Węgorzewie    

Nr 54 1020 4753 0000 0802 0035 1080

Parafia Greckokatolicka pw. Św. Krzyża w Węgorzewie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych zabytkowego budynku cerkwi greckokatolickiej w ramach zadaniapn.: „Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej w Węgorzewie”. Termin składania ofert - do dnia 30.07.2024 r. do godz. 10:00. Dokumenty zamówienia w załączeniu.

https://powiatwegorzewski.pl/wiadomosci/91743/parafia-greckokatolicka-pw-sw-krzyza-w-wegorzewie-zaprasza-do-sk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czwartek, 30 lipiec 2015 14:01

wegorzewo01Chronologia wydarzeń z historii kościoła i parafii.

Dnia 1.10.1880 r. z inicjatywy hrabiny Anny von Lehndorf, żony hrabiego Karola Lehndorfa ze Sztynortu, powstałypoczątki przyszłych Zakładów Dobroczynnych  „Bethesda”, największej instytucji charytatywno-opiekuńczej w Prusach Wschodnich.

W 1881 r. hrabina von Lehndorf mianowała ówczesnego pastora w Lötzen (Giżycko) Hermana Brauna kierownikiem  „Bethesdy”. Dzięki licznym inicjatywom i ogromnej sile działania udało się Braunowi rozbudować zakłady i doprowadzić do tego, że stały się one odrębną częścią miasta.

W 1911 r. oddana została do użytku plebania, a w 1912 r. powstała oddzielna parafia Bethesda z małym kościółkiem dla mieszkańców ośrodka. Pierwszym jej proboszczem był Erich Braun.